Skip to main content

Privacyverklaring

Xtra hair by Mattiss, gevestigd aan de Mechelsesteenweg 286 in 2820 Bonheiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Laurent M. bv
Xtra Hair by Mattiss
website:             www.xtrahair.be             
adres:                 Mechelsesteenweg 286, 2820 Bonheiden
telefoon:            +32 492 739 344
btw-nummer:     BE0450.152.353

Laurent Mathys is de Functionaris Gegevensbescherming van Xtra hair by Mattiss. Hij is te bereiken via info@xtrahair.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xtra hair by Mattiss verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je ze zelf aan ons verstrekt.

Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xtrahair.be. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xtra hair by Mattiss verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
– Om je betaling te kunnen afhandelen.
– Om je onze nieuwsbrief en/of inspiratiefolder te bezorgen.
– Om ze te gebruiken wanneer dat wettelijk nodig en verplicht is, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.
– Om deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren analyseert Xtra hair by Mattiss je gedrag op de website.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Xtra hair by Mattiss bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Xtra hair by Mattiss verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Xtra Hair by Mattiss gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Xtra hair by Mattiss. Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar info@xtrahair.be. Ook voor een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar dat adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar alleszins binnen de vier weken, op je verzoek.

Xtra hair by Mattiss wil er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via deze link .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xtra hair by Mattiss neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@xtrahair.be.

laatste wijziging: 22 december 2023

contact

Xtra Hair & Fillmaze
Mechelsesteenweg 286
2820 Bonheiden
België
M: +32 (0)492 73 93 44
E: info@xtrahair.be

MAP
we bellen je terug: